יום שידורים מיוחד לציון יום כינונה ה 73 של הכנסת בסימן

״מגוון דעות - כנסת אחת״

GPO Chat
Enter your username